You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

22. OŽUJKA 2022. – SVJETSKI DAN VODA – PODZEMNE VODE

Znajući kako je voda osnovni preduvjet za nastanak života, naša je obveza brinuti o racionalnoj potrošnji te biti ekološki osviješteni. Ovogodišnja središnja tema obilježavanja Dana voda jesu podzemne vode.
Od sveukupne količine vodene mase na Zemlji, svega je 2,5 % slatke pitke vode. Veći dio od tog postotka nalazi se u ledenjacima, dok ostatak od 30 % čine podzemne vode. Važno je napomenuti kako se naša domovina nalazi na 5. mjestu u Europi po rezervama pitke vode.

Kako nastaju zalihe podzemnih voda? Kruženjem vode u prirodi kao kontinuirani proces. Isparavanjem mora i oceana voda se u atmosferi kondenzira i u raznim oblicima pada na tlo te se površinskim ili podzemnim tokovima vraća natrag u podzemlje, mora i oceane. U procesu kruženja vode, čovjek je svojim djelovanjem može zagaditi te su najčešći izvori zagađenosti podzemnih voda: tvorničke otpadne vode, zagađenja nekontroliranim istjecanjem nafte i naftnih derivata, kemikalijama iz domaćinstava, kemikalije koje se upotrebljavaju u poljoprivredi, odlagališta otpada, otpadne vode iz septičkih jama itd. S ciljem sprječavanja zagađenja nužno je educirati sve slojeve društva, od najmlađih do onih koji imaju izravan utjecaj na potencijalno zagađenje voda.

Ističemo kako su podzemne zalihe pitke vode čiste i kao takve nezamjenjive za život svakog bića te je od izuzetne važnosti ekološka osviještenost sviju nas, kako bi imali i sačuvali dragocjeni prirodni resurs, ne samo za nas već i za iduće generacije.