You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obavijest o mogućnosti dostave računa putem e-mail

t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. omogućava korisnicima vodnih usluga dostavu računa putem Vaše e-mail adrese.

Potrebno je dostaviti pisani zahtjev s podacima (ime i prezime, šifra, adresa i e-mail adresa Korisnika) na e-mail adresu:

prodaja@vgvodoopskrba.hr


S poštovanjem,

VG Vodoopskrba d.o.o.