You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SVJETSKI DAN VODA 2024.

 

 

Iskorištavanje vode za mir“ ovogodišnji je slogan obilježavanja Svjetskog dana voda kojim se želi potaknuti miroljubiva suradnja unutar i između država oko korištenja vode kao najdragocjenijeg resursa. Pristup pitkoj vodi ljudsko je pravo te je hitno potrebno zajednički djelovati na zaštiti i očuvanju tog jako važnog resursa.

Voda može stvoriti mir ili izazvati sukob.

Unutar mnogih zemalja pristup pitkoj vodi je neravnomjerno i nepravedno raspoređen te nedostatak međusobne suradnje među državama koje imaju zajedničke vodne resurse predstavlja rizik za kvalitetu i količinu zaliha vode što može biti ugroza za međunarodnu i društvenu stabilnost.


Voda može biti okidač kada se interesi različitih korisnika vode, uključujući države i pokrajine, sukobe i percipiraju kao nepomirljive, ili kada se količina i/ili kvaliteta vode smanji, što može utjecati na zdravlje ljudi i ekosustava.


Voda može biti oružje tijekom oružanog sukoba – koju koriste i državni i nedržavni akteri – kao sredstvo za dobivanje ili održavanje kontrole nad teritorijem i stanovništvom ili kao sredstvo za vršenje pritiska na protivničke skupine.


Voda može biti žrtva sukoba. Napadi na civilnu infrastrukturu, uključujući vodovodne sustave, predstavljaju ozbiljne zdravstvene rizike i krše međunarodno humanitarno pravo.


Voda može biti sredstvo za mir. Tijekom vremena bilo je mnogo više slučajeva suradnje nego sukoba oko vode. Miroljubiva suradnja oko vode – unutar i između zemalja – može utrti put mirnoj suradnji u svim sektorima.


Voda može biti stabilizirajuća snaga i katalizator održivog razvoja. Potrebno je djelovati na temelju spoznaje da voda nije samo resurs koji se koristi i za koji se natječe – to je ljudsko pravo, svojstveno svakom aspektu života. Na lokalnoj i nacionalnoj razini, različiti korisnici vode – posebice vodoopskrbna i sanitarna poduzeća, energetika, hrana i industrija – moraju surađivati kroz integrirani pristup upravljanju vodnim resursima i promicati kružno gospodarstvo koje ispunjava ljudska prava ljudi.


Zajednički rad na korištenju vode preko granica i sektora ubrzat će napredak kroz ciljeve održivog razvoja, povećavajući sigurnost hrane, održavajući zdrav život i ekosustave, pomažući u izgradnji otpornosti na klimatske promjene, doprinoseći smanjenju rizika od katastrofa, pružajući obnovljivu energiju, podržavajući gradove i industriju, te poticanje regionalne integracije i mira.