You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EU projekti

EU PROJEKT: SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA

Objavljeno 01.09.2023. godine

Poveznica na web stranicu projekta Aglomeracija Velika Gorica

Objavljeno 02.12.2016. godine

Izgradnja zamjenskog kolektora fekalne kanalizacije IV u Vukomeričkoj i Teslinoj ulici u Velikoj Gorici (PDF)
Izgradnja zamjenskog kolektora fekalne kanalizacije Podbrežnica – Rakarje u ulicama Rudolfa Fizira, Kardinala Alojzija Stepinca i Hrvatske bratske zajednice u Velikoj Gorici (PDF)
Zamjenski kolektor fekalne kanalizacije – dio kolektora Velika Mlaka – Velika Gorica (PDF)
Izgradnja fekalnog kolektora Tuklače i crpne stanice Tuklače (PDF)
Izgradnja zamjenskog kolektora fekalne kanalizacije 1 u ulicama P. Svačića, S. Držislava, Zvonimirovoj i Ratimirovoj te kolektora fekalne kanalizacije 2 na Krešimirovom trgu u Velikoj Gorici (PDF)
Izgradnja fekalnih kanala i crpne stanice u naselju Velika Mlaka (PDF)
Izgradnja crpne stanice fekalne odvodnje u ulici Andrije Kačića Miošića u Velikoj Gorici i tlačni kolektor (PDF)
Izgradnja fekalne kanalizacije odnosno zamjenski kolektor 1A (PDF)
Izgradnja odvodnje otpadnih voda u naselju Lukavec (PDF)
Izgradnja fekalne odvodnje naselja Kobilić (PDF)
Izgradnja fekalne kanalizacije Kobilić-Rakarje-K1 i CS 7-II faza (PDF)
Izgradnja fekalne odvodnje naselja Bapča s kolektorom i crpne stanice Bapča i Črnkovec (PDF)
Izgradnja fekalne odvodnje naselja Črnkovec, Lekneno i Trnje (PDF)
Izgradnja fekalne odvodnje naselja Drenje Šćitarjevsko i dio Šćitarjeva (PDF)
Izgradnja fekalne odvodnje naselja Ščitarjevo, Obrezina, Novaki Ščitarjevski i Sasi (PDF)
Izgradnja fekalne odvodnje naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina (PDF)
Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav ( tehnoekonomska cjelina ) Buševec – Ogulinec (PDF)
Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav ( tehnoekonomska cjelina ) Mraclin – Okuje (PDF)
Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav ( tehnoekonomska cjelina ) Turopolje – Rakitovec (PDF)
Izgradnja Sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Gornje Podotočje – Kuče (PDF)