You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fond solidarnosti EU

 

Sanacija šteta i vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona vodoopskrbnog sustava Velika Gorica nakon potresa

PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u sklopu operacija vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona te osiguravanja preventivne infrastrukture na području pogođenom potresom 28. i 29. prosinca 2020., objavilo je pet javnih poziva.

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

U sklopu javnog poziva pod nazivom "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama" VG Vodoopskrba d.o.o. je napravila dvije projektne prijave.

Događaji uvjetovani potresnim razaranjima (22. ožujka 2020. potres u Zagrebu; 29. prosinca 2020. potres kod Petrinje), koji su i danas prisutni, rezultirali su djelomičnim narušavanjem kvalitetne opskrbe vodom iz sustava javne vodoopskrbe te potrebom za hitnim poduzimanjem određenih tehničkih mjera sanacija i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže i pojedinih objekata, s ciljem uspostavljanja dugoročno održive i učinkovite opskrbe vodom i odvodnje otpadnih voda na predmetnom području

Prihvaćanjem projektnih prijava po predmetnom pozivu od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava vezano za Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko Moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

 

Vodoopskrbni sustav Velika Gorica

 

Sustav odvodnje Velika Gorica

 

Obavijest o odabiru za financiranje i poziv za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, po obje projektne prijave, zaprimili smo 15. 11. 2022., a potpisivanje Ugovora je bilo 1. 12. 2022.

Na temelju prve projektne prijave potpisan je

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJI SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

za operaciju

Sanacija šteta i vraćanje u tehnički ispravno stanje infrastrukture i pogona vodoopskrbnog sustava Velika Gorica nakon potresa.

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.023

 

Ugovoreni iznos je 1.567.729,88 kn odnosno 208.073,51 EUR.

Ova prijava obuhvatila je nadoknadu sredstava za evidentirane vidljive štete (hitne sanacije nakon potresa) kao i sanaciju klizišta na lokaciji vodospreme Kravarsko.

Druga projektna prijava predana je 27. 05. 2022. pod nazivom operacije Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o.

Na temelju iste potpisan je

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJI SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.032

Ugovoreni iznos po ovoj prijavi je 7.712.000,00 kn odnosno 1.023.558,30 EUR-a. Ugovor je

 

Po drugoj projektnoj prijavi VG Vodoopskrba d.o.o. u suradnji sa Građevinskim Fakultetom Sveučilišta u Zagrebu je izradila Studijsku analizu - Utvrđivanje visine nastale štete na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o.

Na temelju iste izvršena je prijava po javnom pozivu a obuhvaćeno, pored radova na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje i izrada projektno tehničke dokumentacije za zamjenu dijela štećenih dionica cjevovoda kao i za zamjenu dijelova magistralnog cjevovoda Turopoljski prsten.

VG Vodoospkrba d.o.o. na ovim stranicama redovito će obavještavati o provdbi pokrenutih operacija.

SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKACIJI VODOSPREME KRAVARSKO

 

U okviru projektne prijave na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama nakon potresa prijavljena je i sanacija klizišta na lokaciji vodospreme Kravarsko, općina Kravarsko. Izvršeni su potrebni radovi za izradu dokumentacije, veljača 2021. godine, a osiguranjem financijskih sredstava, nakon provedbe javnog natječaja izabran je i izvršitelj radova. Ugovor o sanaciji klizišta potpisan je krajem 2022. godine te su pokrenuti i radovi.

Obzirom da se radi o ključnom objektu za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju Općine Kravarsko i Općine Pokupsko nužno je bilo hitno izrađivanje projektno tehničke dokumentacije sa ciljem sanacije klizišta na lokaciji vodospreme i to: Program istražnih radova, Geotehnički elaborat te izrada Glavnog projekta sanacije klizišta.

Situacija vodospreme s prikazom položaja nestabilne padine

 

Fotografije na lokacija vodospreme Kravarsko s prikazom klizanja terena (prilazni put do objekta i uz sami objekat)

 

Naručena je izrada potrebne tehničke (projaktne) dokumentacije odnosno izrada Glavnog projekta za sanaciju klizišta na predmetnoj lokaciji. Izrađen je Program istražnih radova, Geotehnički elaborat te Glavni projekat sanacije. Dokumentacija je završena u svibnju 2021. godine.

 

Radovi sanacije klizišta na lokaciji vodospreme Kravarsko

 

Radovi se odvijaju bez poteškoća tako da je do kraja veljače izvedeno 82,34% od ugovorenih radova. Potpuni završetak odnosno završna situacija očekuje se u toku mjeseca ožujka što je prije ugovorenog roka. Saniranjem predmetnog klizišta osiguravamo pouzdanu isporuku vodne usluge za korisnika sa područja Općine Kravarsko i Općine Pokupsko.

Ovom operacijom (projektnom prijavom) obuhvaćene su aktivnosti u okviru ovog Poziva kroz više grupa prihvatljivih troškova:

Grupa 1. Hitne mjere sanacije

Grupa 2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3. Izvedba radova

Opisanu u tekstu spada pod grupu 2. i grupu 3. prihvatljivih troškova prema Fondu solidarnosti Europske unije. Veliku ulogu u procesu izrade, predavanja projektne prijave kao i provedbe iste imalo je i naše resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na čemu smo im jako zahvalni.

Provedenim aktivnostima vratit ćemo u ispravno stanje oštećene objekte i dijelove vodoopskrbne infrastrukture javnog vodoopskrbnog sustavaVelike Gorice te osigurati redovan rad istih u sklopu djelatnosti isporuke vodne usluge.

 

PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE