You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jednostavna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023 – POZIVI

Nabava usluge servisa dehidracije Velika Gorica 28.02.2023. godine
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

JEDNOSTAVNA NABAVA 2022 – POZIVI

Nabava usluge servisa sita i rešetki na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica 05.05.2022.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Usluge servisa sita i rešetki

JEDNOSTAVNA NABAVA 2021 – POZIVI

Izvođenje radova na zamjeni vodoopskrbnog cjevovoda u Cetinskoj ulici u naselju Veliko Polje 04.10.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Veliko Polje – Cetinska ulica

Proširenje vodoopskrbnog sustava u naselju Petina i Mala Kosnica 27.08.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Petina i Mala Kosnica

Proširenje vodovodne mreže u naselju Lukavec 28.06.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Lukavec

Proširenje vodoopskrbnog sustava u naselju Lekneno 28.06.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Lekneno

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Poštovani,

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15) VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dana 04.05.2021. godine objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI  PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE. Savjetovanje traje do 04. 06.2021. godine.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04.06.2021. godine svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o izmjeni  i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave zabilježe u niže priloženom OBRASCU, te popunjeni obrazac dostave putem pošte ili osobno na adresu VG Vodoopskrbe d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili slanjem e-mail na adresu: renata.horvat@vgvodoopskrba.hr.
Po završetku Savjetovanja, izvješće o zaprimljenim prijedlozima, komentarima i primjedbama bit će dostupno na službenim web stranicama VG Vodoopskrbe d.o.o. www.vgodoopskrba.hr.

Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazac
Izvješće
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poštovani,

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15) VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dana 17.09.2019. godine objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE. Savjetovanje traje do 18. 10.2019. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18.10.2019. godine svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave zabilježe u niže priloženom OBRASCU, te popunjeni obrazac dostave putem pošte ili osobno na adresu VG Vodoopskrbe d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili slanjem e-mail na adresu: renata.horvat@vgvodoopskrba.hr.

Po završetku Savjetovanja, izvješće o zaprimljenim prijedlozima, komentarima i primjedbama bit će dostupno na službenim web stranicama VG Vodoopskrbe d.o.o. www.vgodoopskrba.hr.

Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazac
Izvješće
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poštovani,
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15), VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dana 16. svibnja 2017. godine objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  O NACRTU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE. Savjetovanje traje do 15. lipnja 2017. godine.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. lipnja 2017. godine svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave zabilježe u niže priloženom OBRASCU, te popunjeni obrazac dostave putem pošte ili osobno na adresu VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili slanjem e-mail na adresu: katarina.gasparac@vgvodoopskrba.hr ili ivana.grgic@vgvodoopskrba.hr.
Po završetku Savjetovanja, izvješće o zaprimljenim prijedlozima, komentarima i primjedbama bit će dostupno na službenim web stranicama VG Vodoopskrbe d.o.o. www.vgvodoopskrba.hr.

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave