You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jednostavna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA 2024 – POZIVI

Izgradnja kanalizacijskog kolektora K-40 u naselju Ogulinec, 06.02.2024.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Nabava betona i betonskih proizvoda, 18.01.2024.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

 

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023 – POZIVI

Usluga uzorkovanja i analize otpadne vode, 27.11.2023.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik
Plan analiza

Izvođenje radova na zamjeni vodoopskrbnog cjevovoda u Porinovoj ulici na području grada Velika Gorica, 12.10.2023.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Nabava usluge iskopa taloga iz oborinskog kolektora I, 19.09.2023.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Nabava usluge revitalizacije dijela sustava oborinske odvodnje grada Velike Gorice, 19.09.2023.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik
Tloct trase

Nabava šljunka sedimentnog porijekla - Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik, 24.08.2023. godine
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Nabava bubnja sita Huber Ro2  1200“ - Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik, 18.07.2023.godine
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Nabava usluge tiskanja i isporuke računa za vodne usluge te usluga izrade e-računa – Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik, 16.06.2023. godine
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Usluge strateške koordinacije i pripreme projektnih prijedloga „Vodoopskrbni cjevovod i mreža naselja Bukovčak“ i „Vodoopskrbni cjevovod i mreža naselja Vukomerić“ u svrhu apliciranja za (su)financiranje iz mjere 73.13. Programa ruralnog razvoja RH, 05.06.2023. godine
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Nabava usluge servisa dehidracije Velika Gorica 28.02.2023. godine
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

JEDNOSTAVNA NABAVA 2022 – POZIVI

Nabava usluge servisa sita i rešetki na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica 05.05.2022.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Usluge servisa sita i rešetki

JEDNOSTAVNA NABAVA 2021 – POZIVI

Izvođenje radova na zamjeni vodoopskrbnog cjevovoda u Cetinskoj ulici u naselju Veliko Polje 04.10.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Veliko Polje – Cetinska ulica

Proširenje vodoopskrbnog sustava u naselju Petina i Mala Kosnica 27.08.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Petina i Mala Kosnica

Proširenje vodovodne mreže u naselju Lukavec 28.06.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Lukavec

Proširenje vodoopskrbnog sustava u naselju Lekneno 28.06.2021.
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik Lekneno

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 28.09.2023.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Poštovani,

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15) VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dana 04.05.2021. godine objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI  PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE. Savjetovanje traje do 04. 06.2021. godine.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04.06.2021. godine svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o izmjeni  i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave zabilježe u niže priloženom OBRASCU, te popunjeni obrazac dostave putem pošte ili osobno na adresu VG Vodoopskrbe d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili slanjem e-mail na adresu: renata.horvat@vgvodoopskrba.hr.
Po završetku Savjetovanja, izvješće o zaprimljenim prijedlozima, komentarima i primjedbama bit će dostupno na službenim web stranicama VG Vodoopskrbe d.o.o. www.vgodoopskrba.hr.

Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazac
Izvješće
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poštovani,

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15) VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dana 17.09.2019. godine objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE. Savjetovanje traje do 18. 10.2019. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18.10.2019. godine svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave zabilježe u niže priloženom OBRASCU, te popunjeni obrazac dostave putem pošte ili osobno na adresu VG Vodoopskrbe d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili slanjem e-mail na adresu: renata.horvat@vgvodoopskrba.hr.

Po završetku Savjetovanja, izvješće o zaprimljenim prijedlozima, komentarima i primjedbama bit će dostupno na službenim web stranicama VG Vodoopskrbe d.o.o. www.vgodoopskrba.hr.

Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazac
Izvješće
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poštovani,
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15), VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dana 16. svibnja 2017. godine objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  O NACRTU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE. Savjetovanje traje do 15. lipnja 2017. godine.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. lipnja 2017. godine svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave zabilježe u niže priloženom OBRASCU, te popunjeni obrazac dostave putem pošte ili osobno na adresu VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili slanjem e-mail na adresu: katarina.gasparac@vgvodoopskrba.hr ili ivana.grgic@vgvodoopskrba.hr.
Po završetku Savjetovanja, izvješće o zaprimljenim prijedlozima, komentarima i primjedbama bit će dostupno na službenim web stranicama VG Vodoopskrbe d.o.o. www.vgvodoopskrba.hr.

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave