You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obavijest o raspisanim natječajima i natječajna dokumentacija

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA – PROJEKTIRANJE I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VELIKA GORICA I IZGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA

Evidencijski broj nabave: 01-20 E-VV

Knjiga 5 – podaci za projektiranje i nacrti (450 MB)