You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prethodno savjetovanje

PREDMET NABAVE:

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA – PROJEKTIRANJE I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VELIKA GORICA I IZGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA

Evidencijski broj nabave:02-23 E-VV

Knjiga 5 – podaci za projektiranje i nacrti (450 MB)
Dodatak Knjige 5 - Izvještaj i analize mulja
NUS odvodnja

PREDMET NABAVE:

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA – PROJEKTIRANJE I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VELIKA GORICA I IZGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA

Evidencijski broj nabave: 01-20 E-VV

Knjiga 5 – podaci za projektiranje i nacrti (450 MB)

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – nabava opreme

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Upute ponuditeljima i obrasci
Nacrt ugovora
Izvješće

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – upravljanje projektom

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Upute ponuditeljima i obrasci
Nacrt ugovora
Projektni zadatak
Izvješće

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – nadzor radova

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Upute ponuditeljima i obrasci
Nacrt ugovora
Projektni zadatak
Izvješće

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Izvješće

PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda – Kirinčićeva ulica u Velikoj Gorici

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis
Izvješće

PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Kostanjevec i  Šiljakovina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis
Izvješće

PREDMET NABAVE: Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Kozjača – Šiljakovina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis
Izvješće