You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Planovi, Financijska izvješća, Izvještaj o radu i Revizorsko izvješće

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
____________________________________________
Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu
Godišnje izvješće o poslovanju za 2021. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu
Godišnje izvješće o poslovanju za 2020. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu

____________________________________________

 

Poslovni plan za razdoblje 2024. - 2027. godine
Poslovni plan za 2024. godinu
Rebalans poslovnog plana za 2023. godinu
Poslovni plan za 2023. godinu

Plan gradnje za 2022. godinu – dopuna
Plan gradnje za 2022. godinu
Plan gradnje za 2021. godinu – dopuna
Plan gradnje za 2021. godinu
Plan gradnje za 2020. godinu


Financijski plan 2022. godine
Financijski plan 2021. godine
Financijski plan 2020. godine
Financijski plan 2019. godine
Financijski plan 2018. godine
Financijski plan 2017. godine
Financijski plan 2016. godine
Financijski plan 2015. godine
Financijski plan 2014. godine
____________________________________________

1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu

Klikom na donji link upišite korisničko ime i lozinku i kliknite na ”prijava”. Ukoliko niste korisnik servisa javne objave, registrirajte se na istoj stranici.

http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp