You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sjednice Nadzornog odbora Društva

 

9. sjednica Nadzornog odbora Društva – 20. 12. 2023. godine

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Prijedlog Rebalansa Poslovnog plana t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2023. godinu - PRIHVAĆEN
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
2. Prijedlog Poslovnog plana t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2024. godinu - PRIHVAĆEN
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
3. Prijedlog Poslovnog plana t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine - PRIHVAĆEN
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
4. Informacija o projektu „Proširenje sustava javne vodoopskrbe na području Velike Gorice i odvodnje na području Općine Pisarovina (NPOO)“ - PRIMLJENA NA ZNANJE
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
5. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
6. Informacija o kratkoročnom zaduženju zbog podmirenja troškova na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ koji će se refundirati „metodom nadoknade“ - PRIMLJENA NA ZNANJE
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
7. Pitanja i prijedlozi.

 

8. sjednica Nadzornog odbora Društva – 21. 9. 2023.

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
2. Poslovni rezultat t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 1. 1. 2023. godine do 30. 6. 2023. godine - PRIMLJEN NA ZNANJE I PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Informacija o novim podzakonskim propisima vezanih uz reformu vodnog gospodarstva - PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Informacija o sklapanju VII. i VIII. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s t.d. VG Goričanka d.o.o. - PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
5. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
6. Pitanja i prijedlozi.

7. sjednica Nadzornog odbora Društva - 1. 6. 2023.

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2022. godinu - UTVRĐENA IZVJEŠĆA
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Pokrivanje gubitka t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2022. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG POKRIVANJA GUBITKA
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2022. godinu - UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
5. Prijedlog za imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2023. godinu - PREDLOŽENO REVIZORSKO DRUŠTVO
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
6. Poslovni rezultat t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 1. 1. 2023. godine do 31. 3. 2023. godine - PRIMLJEN NA ZNANJE I PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
7. Informacija o sklapanju V. i VI. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s t.d. VG Goričanka d.o.o. - PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
8. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
9. Informacija o sklopljenoj polici osiguranja od odgovornosti menadžera - direktora, članova Nadzornog odbora i rukovodećih osoba zaposlenih u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
10. Pitanja i prijedlozi.

6. sjednica Nadzornog odbora Društva – 23. 1. 2023.

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
2. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
3. Prijedlog Poslovnog plana t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2023. godinu - PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
4. Informacija o postupcima javne nabave u smislu realizacije Ugovora o kreditu br. 2954/22 - PRIMLJENA NA ZNANJE,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
5. Informacija o sklapanju IV. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s t.d. VG Goričanka d.o.o. - PRIMLJENA NA ZNANJE,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
6. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE,
/ Izvjestitelj g. Ivan Dubravica, Voditelj Odjela za pripremu EU projekata/;
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za 2022. godinu - DONESENO;
/ Izvjestitelj g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora/;
8. Pitanja i prijedlozi.

5. sjednica Nadzornog odbora Društva - 15.07.2022.

vrijeme početka: u 10:10 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Davanje upute Upravi t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. da od Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. ishodi odobrenje za kreditno zaduženje t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. te davanje prethodne suglasnosti za potpisivanje Ugovora o kreditu – DANA UPUTA, DANA PRETHODNA SUGLASNOST I  PRIMLJENA NA ZNANJE INFORMACIJA O ODLUCI GRADSKOG VIJEĆA GRADA VELIKE GORICE O KREDITNOM ZADUŽIVANJU T.D. VG VODOOPSKRBA D.O.O.
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
2. Pitanja i prijedlozi.

4. sjednica Nadzornog odbora Društva – 17.06.2022.

vrijeme početka: u 12:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN;
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2021. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2021. godinu - UTVRĐENA IZVJEŠĆA;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Pokrivanje gubitka t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2021. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG POKRIVANJA GUBITKA;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2021. godinu - UTVRĐENO;
/ Izvjestitelj: gđa. Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /;
5. Prijedlog za imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2022. godinu - PREDLOŽENO REVIZORSKO DRUŠTVO;
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2021. godinu - DONESENO;
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
7. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
8. Informacija o sklopljenoj polici osiguranja od odgovornosti menadžera - direktora - PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
9. Pitanja i prijedlozi.

3. sjednica Nadzornog odbora Društva – 14.04.2022.

vrijeme početka: u 12:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN;
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Osiguranje od odgovornosti menadžera – direktora – DANA SUGLASNOST ZA SKLAPANJE JEDNOGODIŠNJIH POLICA;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Informacija o Uredbi o uslužnim područjima (NN, br. 147/21.) – PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
5. Pitanja i prijedlozi.

2. sjednica Nadzornog odbora Društva – 11.02.2022.

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN;
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2022. godinu – PRIHVAĆEN;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Informacija Uprave društva o novoj cijeni vodnih usluga t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Pitanja i prijedlozi.

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Društva – 18.10.2021.

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – IZABRAN,
/ Izvjestitelj: g. Ivan Božić, najstariji član Nadzornog odbora /;
2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – IZABRAN,
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
3. Pitanja i prijedlozi.

17. sjednica Nadzornog odbora Društva – 24.06.2021.

vrijeme početka: u 13:05 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;

2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2020. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2020. godinu – UTVRĐENA IZVJEŠĆA
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Pokrivanje gubitka t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2020. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG POKRIVANJA GUBITKA
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2020. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
5. Prijedlog za imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2021. godinu – PREDLOŽENO REVIZORSKO DRUŠTVO
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2020. godinu – IZNIJETO I POTPISANO
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
7. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2020. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
8. Prihvaćanje I. Aneksa Ugovora o radu direktora između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Krunoslava Višića – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
9. Informacija Uprave Društva o sklapanju XIII. Aneksa Ugovora o financijskom zajmu sa t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
10. Pitanja i prijedlozi.

16. sjednica Nadzornog odbora Društva – 21.04.2021.

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;

2. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: direktor /;
3. Osiguranje od odgovornosti direktora i osiguranje od profesionalne odgovornosti – DANA SUGLASNOST ZA SKLAPANJE POLICA OSIGURANJA
/ Izvjestitelj: direktor /;
4. Pitanja i prijedlozi.

15. sjednica Nadzornog odbora Društva – 30.11.2020.

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;

2. Prihvaćanje Sporazuma o prestanku Ugovora o radu člana Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.; – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
3. Informacija Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“; – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
4. Informacija Uprave Društva o neizvršenoj primopredaji dužnosti između bivšeg i sadašnjeg predsjednika Uprave; – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
5. Pitanja i prijedlozi.

14. sjednica Nadzornog odbora Društva – 02.11.2020.

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Informacija o opozivu Tomislava Jelisavca sa dužnosti predsjednika Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
3. Prihvaćanje Ugovora o radu predsjednika Uprave između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Krunoslava Višića – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
4. Informacije Uprave Društva o poništenju postupka javne nabave „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica – projektiranje i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava“ te aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
5. Pitanja i prijedlozi.

14. sjednica Nadzornog odbora Društva – 29.09.2020.

vrijeme početka: u 12:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Informacija člana Uprave Društva o stanju u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: član Uprave/;
Nova Odluka: Prijedlog Skupštini t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. da, odmah i bez odgode, razriješi Tomislava Jelisavca dužnosti predsjednika Uprave i imenuje drugu osobu na tu dužnost.
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
3. Pitanja i prijedlozi.

12. sjednica Nadzornog odbora Društva – 16.07.2020.

vrijeme početka: u 13 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju za 2019. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2019. godinu– UTVRĐENO;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2019. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG RASPOREDA NETO DOBITI;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu – UTVRĐENO;
/ Izvjestitelj: Ljiljana Visković, rukovoditelj financijsko – računovodstvene službe /;
5. Prijedlog za imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2020. godinu“ – PRIHVAĆEN;
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
6. Informacija Uprave Društva o sklapanju XII. Aneksa Ugovora o financijskom zajmu. – PRIMLJENO NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za 2019. godinu. -PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
8. Pitanja i prijedlozi.

11. sjednica Nadzornog odbora Društva – 29.05.2020.

vrijeme početka: u 13:10 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu – GFI POD – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2020. godinu – PRIHVAĆEN;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
4. Informacija Uprave Društva o poslovanju t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 – PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
5. Informacija Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
6. Informacija Uprave Društva o sklapanju XI. Aneksa Ugovora o financijskom zajmu i II. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;

10. sjednica Nadzornog odbora Društva – 30.10.2019.

vrijeme početka: u 13:15 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Izvješće o poslovanju t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Informacija Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
4. Informacija o sklapanju ugovora o prijenosu komunalnih vodnih građevina – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
5. Informacija o pokretanju postupaka za zasnivanje sudskog založnog prava na nekretninama – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
6. Pitanja i prijedlozi.

9. sjednica Nadzornog odbora Društva – 17.06.2019.

vrijeme početka: u 14:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2018. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2018. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG RASPOREDA NETO DOBITI
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: gđa. Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /;
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za 2018. godinu – PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
6. Usmeno izvješće Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
7. Pitanja i prijedlozi.

8. sjednica Nadzornog odbora Društva – 25.04.2019.

vrijeme početka: u 13:15 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Iznošenje Prijedloga Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2019. godinu – PRIMLJEN NA ZNANJE I PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Izvješće Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
4. Informacija o sklapanju X. Aneksa Ugovora o financijskom zajmu s t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
5. Izvještaj o vodnim gubitcima za 2018. – PRIMLJEN NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
6. Iznošenje Prijedloga Operativnog plana za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, revizija  – USVOJEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
7. Razno

7. sjednica Nadzornog odbora Društva – 30.01.2019.

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Informacija Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENA NA ZNANJE INFORMACIJA
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave/;
3. Razno

6. sjednica Nadzornog odbora Društva – 24.10.2018.

vrijeme početka: u 14:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine – UTVRĐENO,
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Informacija Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – NIJE PRIMLJENA NA ZNANJE INFORMACIJA, TRAŽI SE INFORMACIJA OD UPRAVE DRUŠTVA U ŠTO KRAĆEM ROKU
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave i član Uprave/;
4. Izvješće o stanju vodoopskrbnog sustava Velike Gorice – hidrantske mreže i Plan održavanja hidrantske mreže vodoopskrbnog sustava Velike Gorice za 2018. godinu – PRIHVAĆENI
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
5. Informacija o sklopljenom IX. Aneksu Ugovora sa t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMLJENA NA ZNANJE INFORMACIJA,
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
6. Pitanja i prijedlozi.

5. sjednica Nadzornog odbora Društva – 12.06.2018.

vrijeme početka: u 14:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2017. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2017. godinu – UTVRĐENA,
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2017. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG RASPOREDA NETO DOBITI,
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2017. godinu – UTVRĐENO,
/ Izvjestitelj: Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /;
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2017. godinu – PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
6. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2018. godinu – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
7. Usmeno izvješće Uprave Društva o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE,
/ Izvjestitelj: član Uprave /;
8. Pitanja i prijedlozi.

4. sjednica Nadzornog odbora Društva – 21.02.2018.

vrijeme početka: u 14:15 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Informacija o financijskom zajmu t.d. VG Goričanka d.o.o. te davanje suglasnosti za sklapanje VIII. Aneksa Ugovora o financijskom zajmu između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – PRIMLJENA NA ZNANJE INFORMACIJA I DANA SUGLASNOST,
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
3. Izvješće o stanju vodoopskrbnog sustava Velike Gorice – hidrantske mreže i Plan održavanja hidrantske mreže vodoopskrbnog sustava Velike Gorice za 2018. godinu – PRIHVAĆENI,
/ Izvjestitelj: predsjednik Uprave /;
4. Pitanja i prijedlozi.

3. sjednica Nadzornog odbora Društva – 21.02.2018.

vrijeme početka: u 12:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
2. Informacija o opozivu Visković Nikice sa funkcije direktora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. –  PRIMLJENA NA ZNANJE
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
3. Prihvaćanje Ugovora o radu predsjednika Uprave između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Jelisavac Tomislava – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
4. Prihvaćanje Ugovora o radu člana Uprave između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Polić Maria – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /;
5. Pitanja i prijedlozi.

2. sjednica Nadzornog odbora Društva – 21.12.2017.

vrijeme početka: u 12:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – DONESEN
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Financijski rezultat t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.10.2017. godine – PRIMLJEN NA ZNANJE I PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: direktor /
4. Davanje upute Upravi t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. da od Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. ishodi odobrenje za kreditno zaduženje t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. te davanje prethodne suglasnosti za     potpisivanje Ugovora o kreditu – DANA UPUTA, DANA PRETHODNA SUGLASNOST I  PRIMLJENA NA ZNANJE INFORMACIJA O ODLUKAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VELIKE GORICE O KREDITNOM ZADUŽIVANJU T.D. VG VODOOPSKRBA D.O.O.
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora i direktor /
5. Pitanja i prijedlozi.

1. sjednica Nadzornog odbora Društva – 25.09.2017.

vrijeme početka: u 14:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Izvješće o poslovanju t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.07.2017. godine – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor/
2. Izvješće o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor/
3. Informacija Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o projektima:
– Studija izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša aglomeracije Mala Buna za sufinanciranje iz fondova EU (OPKK 2014.-2020.),
– Studija izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša za projekt Velika Gorica – razvoj sustava vodoopskrbe za sufinanciranje iz fondova EU (OPKK 2014.-2020.),
– Informacija o potpisivanju Ugovora o financiranju, Mjera 07, između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – PRIMLJENA NA ZNANJE I PRIHVAĆENA
/ izvjestitelj: direktor/
4. Informacija o financijskom zajmu t.d. VG Goričanka d.o.o. te davanje suglasnosti za sklapanje VII. Aneksa Ugovora o financijskom zajmu između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – PRIMLJENA NA ZNANJE I DANA SUGLASNOST
/ izvjestitelj: direktor/
5. Pitanja i prijedlozi.

18. sjednica Nadzornog odbora Društva – 27.04.2017.

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Godišnje izvješće o poslovanju za 2016. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2016. godinu – UTVRĐENA
/ izvjestitelj: Ljiljana Visković, rukovoditelj Financijsko-računovodstvene službe Društva /
2. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2016. godinu- PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: Ljiljana Visković, rukovoditelj Financijsko-računovodstvene službe Društva /
3. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2016. godinu- UTVRĐENO
/ izvjestitelj: Ljiljana Visković, rukovoditelj Financijsko-računovodstvene službe Društva /
4. Podmirenje dijela troškova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama te dijela troškova prijevoza vode namijenjene za ljudsku potrošnju putem autocisterne na području Grada Velike Gorice – PRIHVAĆENO UZ ODREĐENE UPUTE
/ izvjestitelj: Ljiljana Visković, rukovoditelj Financijsko-računovodstvene službe Društva /
5. Informacija o radnjama koje se odnose na t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: Ljiljana Visković, rukovoditelj Financijsko-računovodstvene službe Društva /
6. Izvješće o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor/
7. Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
8. Pitanja i prijedlozi.

17. sjednica Nadzornog odbora Društva – 07.04.2017.

vrijeme početka: u 14:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /

2. Informacija o opozivu Rak Stjepana sa funkcije direktora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Prihvaćanje Ugovora o obvezama i pravima direktora između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Visković Nikice – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
4. Pitanja i prijedlozi.

16. sjednica Nadzornog odbora Društva – 21.02.2017.

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Službena bilješka glasovanja članova Nadzornog odbora t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. o davanju suglasnosti za davanje pozajmice t.d. VG Goričanka d.o.o. (Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.) – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2017. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
4. EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
5. Izvješće Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o sljedećim točkama:
–    Informacija o isplati dobiti iz 2015. godine Gradu Velika Gorica,
–    Informacija o projektu „Aglomeracija Mala Buna“,
–    Informacija o predstudiji izvodljivosti za projekt “Program razvitka vodoopskrbnog
sustava Velika Gorica s izradom matematičkog modela i predstudijom izvodljivosti“ – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
6. Informacija o financijskim zajmovima t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE UZ ODREĐENE UVJETE
/ izvjestitelj: direktor /
7. Subvencioniranje plaćanja dijela troškova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama i prijevoza vode namijenjene za ljudsku potrošnju na području Grada Velike Gorice – PRIMLJENO NA ZNANJE UZ ODREĐENE UPUTE ZA DALJNJA POSTUPANJA
/ izvjestitelj: direktor /
8. Prijedlog za isplatu nagrade Upravi Društva-direktoru, a na ime sklopljene sudske i izvansudske nagodbe između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i t.d. Zagrebački holding d.o.o. – DIREKTOR SE ODREKAO NAGRADE
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
9. Prihvaćanje II. Aneksa Ugovora o radu direktora – PROLONGIRA SE DONOŠENJE ODLUKE O NAVEDENOME
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
10. Pitanja i prijedlozi.

15. sjednica Nadzornog odbora Društva – 22.11.2016.

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Informacija o odobrenoj pozajmici t.d. VG Goričanka d.o.o. u visini od 1.000.000,00 kn, Ugovor sklopljen dana 15.09.2016. godine s rokom povrata do 30.11.2016. godine – PRIMA SE NA ZNANJE
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Informacija o izdavanju jamstva u svojstvu jamca-platca za osiguranje otplate kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenom između t.d. VG GORIČANKA d.o.o., kao korisnika kredita i t.d. OTP banka Hrvatska d.d., kao kreditora, uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva – PRIMA SE NA ZNANJE
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
4. Informacija o preseljenju/sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMA SE NA ZNANJE
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
5. Davanje suglasnosti Upravi Društva da uputi prijedlog Skupštini Društva za povećanje poslovnog udjela t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u t.d. VG GORIČANKA d.o.o. te za pristupanje sklapanju izmijenjenog Društvenog ugovora t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – DANA SUGLASNOST
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
6. Subvencioniranje dijela troškova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama i prijevoza vode namijenjene za ljudsku potrošnju na području Grada Velike Gorice – PRIMA SE NA ZNANJE
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
7. Subvencioniranje dijela troškova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama i prijevoza vode namijenjene za ljudsku potrošnju na području Grada Velike Gorice – PREDLAŽE SE NASTAVAK SUBVENCIONIRANJA ODNOSNO PODMIRENJA DIJELA NAVEDENIH TROŠKOVA
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
8. Informacija o sklopljenoj sudskoj i izvansudskoj nagodbi s t.d. Zagrebački holding d.o.o. – PRIMA SE NA ZNANJE
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
9. Pitanja i prijedlozi.

14.sjednica Nadzornog odbora Društva – 17.06.2016.

održana telefonskim putem
DNEVNI RED

1. Davanje suglasnosti za davanje pozajmice t.d. VG Goričanka d.o.o. u visini od 3.000.000,00 kn, radi dovršetka izgradnje Komunalnog centra, odnosno konkretno za plaćanje izvođačima za radove i izvršiteljima za nadzor na objektu komunalnog centra – DANA SUGLASNOST

13. sjednica Nadzornog odbora Društva – 07.06.2016.

vrijeme početka: u 12:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Službena bilješka glasovanja članova Nadzornog odbora t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. o davanju suglasnosti za slanje podneska Šinko Višnjici, u predloženom sadržaju (Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.) – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2015. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – UTVRĐENA
/ izvjestitelj: direktor /
4. Raspored ostvarene dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2015. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
5. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2015. godinu – UTVRĐENO
/ izvjestitelj: direktor /
6. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2016. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
7. Informacija o sklopljenom Ugovoru o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda i plaćanju razlike količina pročišćenih otpadnih voda za naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka (GZG, GVG, VIO i VGV) te sklopljenim I. i II. Dodatku Sporazuma o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda za naselja: Hrašće, Odra i Mala Mlaka (VIO-VGV) – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: direktor /
8. Prijedlog za mirno rješenje sporova koji se vode kod Trgovačkog suda u Zagrebu između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i t.d. Zagrebački holding d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
9. Informacija o sklopljenom Sporazumu o korištenju vodocrpilišta Kosnica između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: direktor /
10. Problematika (ne)pokretanja stečajnih postupaka nad dužnicima – DANA SUGLASNOST
/ izvjestitelj: direktor /
11. Izvješće Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o sljedećim točkama:
– Informacija o ugovorenim priključcima,
– Informacija o rezultatima akcije legalizacije neovlaštenih (ilegalnih) korisnika
od 01.08.2014. do 29.02.2016. godine – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
12. Aktivnosti na pripremi za apliciranje EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: direktor /
13. Informacija o poduzetim radnjama i sklopljenim Ugovorima sa t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: direktor /
14. Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
15. Pitanja i prijedlozi.

12. sjednica Nadzornog odbora Društva – 13.01.2016.

održana telefonskim putem

DNEVNI RED

1. Davanje suglasnosti predsjedniku Nadzornog odbora da u ime Nadzornog odbora t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. sazove sjednicu Skupštine t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. – DANA SUGLASNOST

11. sjednica Nadzornog odbora Društva – 29.12.2015.

vrijeme početka: u 14,05 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (ured predsjednika Uprave)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Službena bilješka glasovanja članova Nadzornog odbora t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. o davanju suglasnosti na sazivanje sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. (Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.) – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Prihvaćanje Sporazuma o raskidu Ugovora o radu člana Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelji: predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik Uprave /
4. Pitanja i prijedlozi.

10. sjednica Nadzornog odbora Društva – 18.12.2015.

održana telefonskim putem

DNEVNI RED

1. Davanje suglasnosti predsjedniku Nadzornog odbora da u ime Nadzornog odbora t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. sazove sjednicu Skupštine t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. – DANA SUGLASNOST

9. sjednica Nadzornog odbora Društva – 13.10.2015.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda – USVOJEN
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Izvješće Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o sljedećim točkama: Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine (TI – POD), Financijski rezultat za razdoblje od 01.01.2015.-31.08.2015. godine, Informacija o izvedenim priključcima, Informacija o produljenju akcije legalizacije neovlaštenih (ilegalnih) korisnika, Informacija o poduzetim radnjama i sklopljenim Ugovorima sa t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelji: predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik Uprave /
4. Aktivnosti na pripremi za apliciranje EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Pitanja i prijedlozi (Informacija o vodoopskrbnom priključku izvedenom na zk.č.br. 4154, k.o. Velika Gorica, a za nekretninu izgrađenu na zk.č.br. 4065/2, k.o. Velika Gorica, povodom podneska Župetić Željka i Šinko Višnjice) – PRIMLJENO NA ZNANJE.

8. sjednica Nadzornog odbora Društva – 28.04.2015.

vrijeme početka: u 13,15 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2014. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – UTVRĐENA
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Raspored ostvarene dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2014. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2014. godinu – UTVRĐENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2014. godini
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
6. Informacija o radnjama koje se odnose na t.d. VG GORIČANKA d.o.o.;
– PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelji: predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik Uprave /
7. Pitanja i prijedlozi.

7. sjednica Nadzornog odbora Društva – 27.03.2015.

vrijeme početka: u 13,05 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Službena bilješka glasovanja članova Nadzornog odbora t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o financijskom zajmu s društvom VG GORIČANKA d.o.o. (Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.) -PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2015. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
4. Aktivnosti oko legalizacije neovlaštenih (ilegalnih) korisnika uz povlaštene uvjete i mjere:
– informacija o rezultatima akcije od 01.08.2014. godine do 28.02.2015. godine,
– informacija o nastavku akcije od 01.03.2015. godine do 31.08.2015. godine – PRIMLJENO NA ZNANJE I ODOBRENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
5. Odobrenje financijskog zajma t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – ODOBRENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
6. Davanje suglasnosti na sklapanje budućih Ugovora o financijskom zajmu sa t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – ODOBRENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
7. Odluka o davanju suglasnosti za povećanje poslovnog udjela t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u t.d. VG GORIČANKA d.o.o. te za pristupanje sklapanju izmijenjenog Društvenog ugovora t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – DAJE SE SUGLASNOST
/ izvjestitelji: predsjednik Nadzornog odbora i članica Uprave /
8. Sporazum o ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa odnosno u svezi s radnim odnosom sklopljen između t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Uzbašić Stjepana – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelji: predsjednik Nadzornog odbora i članica Uprave /
9. Otpis zateznih kamata korisnicima vodnih usluga – DAJE SE SUGLASNOST
/ izvjestitelji: predsjednik Nadzornog odbora i članica Uprave/
10. Pitanja i prijedlozi.

6. sjednica Nadzornog odbora Društva – 04.02.2015.

održana telefonskim putem

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Ugovora o financijskom zajmu t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIHVAĆENO

5. sjednica Nadzornog odbora Društva – 20.11.2014.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Operativni plan provedbenih i interventnih mjera za otklanjanje nastanka zagađenja voda i postupanja u slučajevima iznenadnih zagađenja voda ili nastanka izvanrednih okolnosti – USVOJEN
/ izvjestitelj: članica Uprave /
3. Prihvaćanje Ugovora o financijskom zajmu t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Izvješće Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o sljedećim točkama:
– Produljenje roka vraćanja zajma po Ugovoru o financijskom zajmu t.d. VG Goričanka d.o.o.,
– Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2014. godine (TI – POD),
– Aktivnosti na nepotpunim izvlaštenjima u svrhu aplikacije za EU projekt za aglomeraciju Velika Gorica – Informacija o otvaranju računa za posebna sredstva položena kod banke, u visini približno potrebnoj za davanje naknade za izvlaštenu nekretninu i troškove postupka izvlaštenja – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave i članica Uprave /
5. Pitanja i prijedlozi.

4. sjednica Nadzornog odbora Društva – 11.07.2014.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Aktivnosti oko legalizacije neovlaštenih (ilegalnih) korisnika uz povlaštene uvjete i mjere – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Prihvaćanje Ugovora o financijskom zajmu t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Pitanja i prijedlozi.

3. sjednica Nadzornog odbora Društva – 17.06.2014.

vrijeme početka: u 13,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Prihvaćanje Sporazuma o raskidu Ugovora o radu člana Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Godišnje izvješće o poslovanju za poslovnu 2013. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
4. Raspored dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2013. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
5. Izvješće revizijske kuće Revipor o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2013. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
6. Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
7. Tromjesečni izvještaj t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje 01.01.2014. – 31.03.2014. godine – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: rukovoditelj Financijsko-računovodstvene službe /
8. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2014. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
9. Akcija priključenja na komunalne vodne građevine uz posebnu pogodnost na području naselja Čičke Poljane – ODOBRENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
10. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: članica Uprave /
11. Prijedlog smanjenja cijena izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora /
12. Izvješće Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o poduzetim radnjama i sklopljenim Ugovorima sa t.d. VG Goričanka d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: članica Uprave /
13. Pitanja i prijedlozi.

2. sjednica Nadzornog odbora Društva – 24.02.2014.

vrijeme početka: u 15,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
Imenovani zamjenik predsjednika: Ivan Kuzmec
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Očitovanje o nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima – PROTIV NACRTA
Detaljnije:
-protiv Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima;
-predlaže se da vodoopskrbni sustav Grada Velike Gorice koji obuhvaća i općine Kravarsko, Pokupsko i Orle odnosno područje na kojem djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavlja javni isporučitelj vodnih usluga t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. bude zasebno uslužno područje iz razloga što t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. zadovoljava sve zakonom propisane uvjete i kriterije da bude nositelj samostalnog uslužnog područja;
-ukoliko prethodno navedeni prijedlog nije ostvariv, predlaže se da t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. bude nositelj okrupnjavanja javnih isporučitelja vodnih usluga na području Zagrebačke županije, koje će tvoriti jednog javnog isporučitelja vodnih usluga;
-predlaže se da Velika Gorica bude glavni nositelj u okrupnjenom zasebnom uslužnom području koji obuhvaća gradove i općine na teritoriju Zagrebačke županije.
/ izvjestitelji: predsjednik Nadzornog odbora i članovi Uprave /
4. Korekcija cijene vodne usluge javne odvodnje koja se odnosi na pročišćavanje otpadnih voda – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Pitanja i prijedlozi.

1. sjednica Nadzornog odbora Društva – 02.01.2014.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
Imenovani predsjednik: Zdenko Sovina
Imenovani zamjenik predsjednika: Stipo Duspara
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Pitanja i prijedlozi.

16. sjednica Nadzornog odbora Društva – 30.12.2013.

vrijeme početka: u 13,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Korekcija planiranih količina isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe u poslovnom planu za 2013. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Pitanja i prijedlozi.

15. sjednica Nadzornog odbora Društva – 09.08.2013.

vrijeme početka: u 08,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Prihvaćanje Ugovora o radu predsjednika Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
3. Prihvaćanje Ugovora o radu člana Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Prihvaćanje I. Aneksa Ugovora o radu člana Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Pitanja i prijedlozi.


14. sjednica Nadzornog odbora Društva – 07.06.2013.

vrijeme početka: u 07,30 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. za pristupanje sklapanju društvenog ugovora te za potpisivanje i prihvaćanje istog u svrhu osnivanja društva VG Goričanka d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. da kao član preddruštva VG Goričanka d.o.o. dostavi ponudu poduzeću Goričanka Nova d.o.o. u stečaju za kupnju poslovno proizvodnih objekata sa zemljištem na adresi Kneza Ljudevita Posavskog 45 u Velikoj Gorici i za neizgrađeno zemljište na adresi A. K. Miošića u Velikoj Gorici – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. da kao član preddruštva VG Goričanka d.o.o. poduzeću Goričanka Nova d.o.o. u stečaju plati jamčevinu do iznosa 280.000,00 kn za poslovno proizvodne objekte sa zemljištem na adresi Kneza Ljudevita Posavskog 45 u Velikoj Gorici i za neizgrađeno zemljište na adresi A. K. Miošića u Velikoj Gorici – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Pitanja i prijedlozi.

13. sjednica Nadzornog odbora Društva – 16.05.2013.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Godišnje izvješće o poslovanju za poslovnu 2012. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Raspored dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2012. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Izvješće revizijske kuće Revipor o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2012. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2012. godini
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
6. Tromjesečni izvještaj t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje 01.01.2013. – 31.03.2013. godine – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
7. Pitanja i prijedlozi.

12. sjednica Nadzornog odbora Društva – 08.04.2013.

vrijeme početka: u 14,15 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
2. Prijedlog Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2013. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Izvješće Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o sljedećim točkama:
- Stanje po Sektorima trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o.,
- Problematika poslovnog prostora. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Akcija priključenja na komunalne vodne građevine uz posebnu pogodnost – ODOBRENO
5. Pitanja i prijedlozi.