You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sjednice Skupštine Društva

 

12. sjednica Skupštine Društva - 3. 6. 2024. godine

vrijeme početka: u 09:45 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, soba 313 (III. kat)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN,
/Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar/;
2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2023. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2023. godinu - UTVRĐENA IZVJEŠĆA,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
3. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2023. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG RASPOREDA OSTVARENE DOBITI,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2023. godinu - UTVRĐENO,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
5. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2024. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG TE IZABRANO I IMENOVANO DRUŠTVO,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2023. godinu - PRIHVAĆENO,
/Izvjestitelj g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora/;
7. Davanje razrješnice direktoru Društva g. Krunoslavu Višiću za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2023. godini - DANA RAZRJEŠNICA,
/Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar/;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2023. godini - DANE RAZRJEŠNICE,
/Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar/;
9. Poslovni rezultat t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 1. 1. 2024. godine do 31. 3. 2024. godine - PRIMLJEN NA ZNANJE I PRIHVAĆEN,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
10. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE I PRIHVAĆEN;
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
11. Pitanja i prijedlozi.

 

11. sjednica Skupštine Društva – 21. 12. 2023. godine

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN
/Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar/;
2. Rebalans Plana poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2023. godinu - PRIHVAĆEN,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
3. Poslovni plan t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2024. godinu - DONESEN,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
4. Poslovni plan t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine - DONESEN,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
5. Odluka o naknadi za razvoj - DONESENA,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
6. Informacija o projektu „Proširenje sustava javne vodoopskrbe na području Velike Gorice i odvodnje na području općine Pisarovina (NPOO)“ - PRIMLJENA NA ZNANJE,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
7. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE,
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
8. Informacija o kratkoročnom zaduženju zbog podmirenja troškova na EU projektu „Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ koji će se refundirati „metodom nadoknade“ - PRIMLJENA NA ZNANJE;
/Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
9. Pitanja i prijedlozi.

 

10. sjednica Skupštine Društva - 20. 6. 2023. godine

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, soba 313 (III. kat)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
2. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
3. Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2022. godinu - UTVRĐENA IZVJEŠĆA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Pokrivanje gubitka t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2022. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG POKRIVANJA GUBITKA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
5. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2022. godinu - UTVRĐENO,
/ Izvjestitelj gđa. Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /;
6. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2023. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG TE IZABRANO I IMENOVANO DRUŠTVO,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
7. Davanje razrješnice direktoru Društva g. Krunoslavu Višiću za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2022. godini - DANA RAZRJEŠNICA,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2022. godini - DANE RAZRJEŠNICE,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
9. Informacija o sklapanju V. i VI. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s t.d. VG Goričanka d.o.o. - PRIMLJENA NA ZNANJE,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
10. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
11. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Velika Gorica - UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
12. Pitanja i prijedlozi.

9. sjednica Skupštine Društva – 14. 3. 2023. godine

vrijeme početka: u 9:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, soba 313 (III. kat)

DNEVNI RED

1. Informacija o tijeku provedbe postupka javne nabave radova: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica - projektiranje i rekonstrukcija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica (UPOV) i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS-a) - PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
2.Pitanja i prijedlozi.

8. sjednica Skupštine Društva – 31. 1. 2023. godine

vrijeme početka: u 8:45 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, soba 313 (III. kat)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 6. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar/;
2. Verifikacija Zapisnika s 7. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN;
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za 2022. godinu - PRIHVAĆENO;
/ Izvjestitelj g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora/;
4. Poslovni plan t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2023. godinu - DONESEN;
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
5. Informacija o postupcima javne nabave u smislu realizacije Ugovora o kreditu br. 2954/22- PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
6. Informacija o sklapanju IV. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s t.d. VG Goričanka d.o.o. - PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
7. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
8. Pitanja i prijedlozi.

7. sjednica Skupštine Društva – 30. 12. 2022.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Odluka o naknadi za razvoj - DONESENA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor/;
2. Pitanja i prijedlozi.

6. sjednica Skupštine Društva – 28.09.2022.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
2. Davanje suglasnosti i ovlasti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za sklapanje Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta “Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa SUSTAV DONJA KUPČINA – I. FAZA“ – DANE SUGLASNOST I OVLAST UPRAVI T.D. VG VODOOPSKRBA D.O.O. ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O PRIPREMI, REALIZACIJI I PROVEDBI EU PROJEKTA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Pitanja i prijedlozi.

5. sjednica Skupštine Društva – 21.07.2022.

vrijeme početka: u 09:15 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, treći kat, soba 313

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
2. Davanje odobrenja za kreditno zaduženje t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. te davanje ovlasti za sklapanje Ugovora o kreditu – DANO ODOBRENJE ZA KREDITNO ZADUŽENJE T.D. VG VODOOPSKRBA D.O.O. I DANA OVLAST UPRAVI T.D. VG VODOOPSKRBA D.O.O. ZA SKLAPANJE UGOVORA O KREDITU
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Pitanja i prijedlozi.

4. sjednica Skupštine Društva – 28.06.2022.

vrijeme početka: u 10:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. - PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2021. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2021. godinu - UTVRĐENA IZVJEŠĆA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Pokrivanje gubitka t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2021. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG POKRIVANJA GUBITKA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2021. godinu - UTVRĐENO,
/ Izvjestitelj gđa. Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /;
5. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2022. godinu - PRIHVAĆEN PRIJEDLOG TE IZABRANO I IMENOVANO DRUŠTVO,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2021. godinu - PRIHVAĆENO,
/ Izvjestitelj g. Stjepan Kovačević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora /;
7. Davanje razrješnice direktoru Društva g. Krunoslavu Višiću za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2021. godini - DANA RAZRJEŠNICA,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2021. godini - DANE RAZRJEŠNICE,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
9. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu - PRIHVAĆENA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
10. Odluka o naknadi za razvoj - DONESENA,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
11. Informacija o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ - PRIMLJENA NA ZNANJE;
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
12. Pitanja i prijedlozi.

3. sjednica Skupštine Društva – 24.03.2022.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
2. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
3. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2022. godinu – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
5. Pitanja i prijedlozi.

2. sjednica Skupštine Društva – 08.10.2021.

vrijeme početka: u 08:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Opoziv članova Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – OPOZVANI ČLANOVI,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
2. Imenovanje članova Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – IMENOVANI ČLANOVI,
/ Izvjestitelj g. Krešimir Ačkar /;
3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu – PRIHVAĆENE,
/ Izvjestitelj g. Krunoslav Višić, direktor /;
4. Pitanja i prijedlozi.

1. sjednica Skupštine Društva – 25.06.2021.

vrijeme početka: u 09:35 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2020. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: gđa. Ljubica Vladika, ovlaštena revizorica /;
2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2021. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG I IMENOVANO DRUŠTVO,
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2020. godinu – PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
4. Godišnje izvješće o poslovanju za 2020. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2020. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
5. Pokrivanje gubitka t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2020. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG POKRIVANJA GUBITKA
/ Izvjestitelj: g Krunoslav Višić, direktor /;
6. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2021. godinu – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: g. Krunoslav Višić, direktor /;
7. Davanje razrješnice direktoru Društva g. Krunoslavu Višiću za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u razdoblju od 30.09.2020. do 31.12.2020. godine – DANA RAZRJEŠNICA
/ Izvjestitelj: g. Krešimir Ačkar /;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2020. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ Izvjestitelj: g. Krešimir Ačkar /;
9. Pitanja i prijedlozi.

23. sjednica Skupštine Društva – 26.08.2020.

vrijeme početka: u 10:15 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Dražen Barišić /;
2. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
3. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2020. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG I IMENOVANO DRUŠTVO,
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2019. godinu – PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj g. Tugomir Hlopec, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora /;
5. Godišnje izvješće o poslovanju za 2019. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2019. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
6. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2019. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG RASPOREDA NETO DOBITI
/ Izvjestitelj: g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
7. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2020. godinu – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
8. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2020. godinu – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
9. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2019. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ Izvjestitelj: g. Dražen Barišić /;
10. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2019. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ Izvjestitelj: g. Dražen Barišić /;
11. Pitanja i prijedlozi (Uprava Društva dužna je mjesečno dostavljati Skupštini Društva podatke o broju novozaposlenih, isplati stimulacija, nagrada i drugih bonusa na plaće zaposlenih i članova Uprave te pregled jednostavnih nabava i pregled nabava putem narudžbenica – DAJE SE UPUTA)
/ Izvjestitelj: g. Dražen Barišić /

22. sjednica Skupštine Društva – 11.12.2019.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1.    Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: Dražen Barišić – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /;
2.    Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. – PRIHVAĆENE,
/ Izvjestitelj predsjednik Uprave /;
3.    Pitanja i prijedlozi.

21. sjednica Skupštine Društva – 18.06.2019.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Dražen Barišić /;
2. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća
za poslovnu 2018. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: gđa. Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /;
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o.
za 2018. godinu – PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
4. Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu i godišnja financijska izvješća
t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2018. godinu – UTVRĐENO
/ Izvjestitelj: g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
5. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2018. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG RASPOREDA NETO DOBITI
/ Izvjestitelj: g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova
t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2018. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ Izvjestitelj: g. Dražen Barišić /;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor
nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2018. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ Izvjestitelj: g. Dražen Barišić /;
8. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2019. godinu – UTVRĐENO I PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
9. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2019. godinu – PRIHVAĆEN
/ Izvjestitelj: g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
10. Pitanja i prijedlozi.

20. sjednica Skupštine Društva – 29.04.2019.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1.    Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: Dražen Barišić – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /;
2.    Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
3.    Razno

19. sjednica Skupštine Društva – 29.06.2018.

vrijeme početka: u 08:30 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: Dražen Barišić – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /;
2. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2017. godinu – UTVRĐENO,
/ Izvjestitelj gđa. Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /;
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za 2017. godinu – PRIHVAĆENO,
/ Izvjestitelj g. Zvonko Kunić, predsjednik Nadzornog odbora /;
4. Godišnje izvješće o poslovanju za 2017. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2017. godinu – UTVRĐENA;
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
5. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2017. godinu – PRIHVAĆEN PRIJEDLOG RASPOREDA NETO DOBITI,
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
6. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2018. godinu – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2017. godini – DANA RAZRJEŠNICA,
/ Izvjestitelj g. Dražen Barišić /;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2017. godini – DANA RAZRJEŠNICA,
/ Izvjestitelj g. Dražen Barišić /;
9. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2018. godinu – UTVRĐENO I PRIHVAĆENO,
/ Izvjestitelj g. Tomislav Jelisavac, predsjednik Uprave /;
10. Pitanja i prijedlozi.

18. sjednica Skupštine Društva – 15.02.2018.

vrijeme početka: u 09:30 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: Dražen Barišić – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /;
2. Opoziv člana Uprave Društva – OPOZVAN NIKICA VISKOVIĆ KAO ČLAN UPRAVE – DIREKTOR
/ Izvjestitelj: Dražen Barišić – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /;
3. Imenovanje predsjednika i člana Uprave Društva – IMENOVAN TOMISLAV JELISAVAC ZA PREDJEDNIKA UPRAVE I MARIO POLIĆ ZA ČLANA UPRAVE,
/ Izvjestitelj: Dražen Barišić – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /;

17. sjednica Skupštine Društva – 26.01.2018.

vrijeme početka: u 07:30 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: Dražen Barišić – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /;
2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: direktor /;
3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu – PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: direktor /;
4. Financijski rezultat t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.10.2017. godine – PRIMLJEN NA ZNANJE I PRIHVAĆEN,
/ Izvjestitelj: direktor /;
5. Davanje odobrenja za kreditno zaduženje t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. te davanje ovlasti za sklapanje Ugovora o kreditu – DANO ODOBRENJE ZA KREDITNO ZADUŽENJE T.D. VG VODOOPSKRBA D.O.O. I DANA OVLAST UPRAVI DRUŠTVA ZA SKLAPANJE UGOVORA O KREDITU,
/ Izvjestitelj: direktor /;
6. Pitanja i prijedlozi.

16. sjednica Skupštine Društva – 28.04.2017.

vrijeme početka: u 08:05 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2016. godinu – UTVRĐENO
/ izvjestitelj: Ljubica Vladika, ovlašteni revizor /
3. Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.  – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
4. Godišnje izvješće o poslovanju za 2016. godinu i godišnja financijska izvješća t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2016. godinu – UTVRĐENA
/ izvjestitelj: direktor /
5. Raspored ostvarene neto dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2016. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: direktor /
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
7. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
8. Donošenje Odluke kojom se gospodin Dražen Barišić, koji predstavlja Skupštinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., ovlašćuje da pristupi kod javnog bilježnika i potpiše novi potpuni tekst Izjave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u kojoj će biti sadržana Odluka o povećanju temeljnog kapitala t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. usvojena temeljem Zapisnika, kao i Izjavu o preuzimanju novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 1.337.000,00 kn te sve ostale dokumente potrebne za provedbu izmjene u registru Trgovačkog suda – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
9. Podmirenje dijela troškova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama te dijela troškova prijevoza vode namijenjene za ljudsku potrošnju putem autocisterne na području Grada Velike Gorice – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: g. Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
10. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2016. godini – DANA RAZRJEŠNICA
/ izvjestitelj: g. Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
11. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2017. godinu – UTVRĐENO I PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
12. Izvješće Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. o aktivnostima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ – PRIMLJENO NA ZNANJE I PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
13. Pitanja i prijedlozi.

15. sjednica Skupštine Društva – 18.04.2017.

vrijeme početka: u 08:10 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2017. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: direktor /
3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: direktor /
4. Davanje prethodne suglasnosti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., da izda suglasnost t.d. VG GORIČANKA d.o.o. za prodaju nekretnine u vlasništvu t.d. VG GORIČANKA d.o.o., koja se nalazi na z.k.č.br. 214/5, Ulica kneza Ljudevita Posavskog – livada, ukupne površine 11786 m2, upisane u zk. ul. br. 1717 zemljišnih knjiga Općinskog suda u Velikoj Gorici, k.o. Gradići, objavom javnog natječaja za prodaju nekretnine – DANA SUGLASNOST
/ izvjestitelj: direktor /
5. Pitanja i prijedlozi.

14. sjednica Skupštine Društva – 31.03.2017.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama ureda Javnog bilježnika Ivan Maleković, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 7

DNEVNI RED

(Zapisnik je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta)
1. Podnošenje izvješća o stanju EU projekta: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica – NIJE DONESENA ODLUKA OBZIROM DA NIJE PODNESENO PREDMETNO IZVJEŠĆE
/ izvjestitelj: Sanda Kulić Makar, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu u Gradu Velika Gorica /
2. Donošenje Odluke o opozivu člana Uprave društva VG VG Vodoopskrba d.o.o. i imenovanju člana Uprave društva VG VG Vodoopskrba d.o.o.  – DONESENA ODLUKA O OPOZIVU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVE T.D. VG VODOOPSKRBA D.O.O.
/ izvjestitelj: Sanda Kulić Makar, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu u Gradu Velika Gorica /
3. Razno.

13. sjednica Skupštine Društva – 30.11.2016.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama t.d. Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (dvorana za sastanke)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
3. Davanje suglasnosti za povećanje poslovnog udjela t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u t.d. VG GORIČANKA d.o.o. te za pristupanje sklapanju izmijenjenog Društvenog ugovora t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – DANA SUGLASNOST
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
4. Pitanja i prijedlozi.

12. sjednica Skupštine Društva – 20.10.2016.

vrijeme početka: u 09:10 sati
mjesto održavanja: zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Davanje prethodne suglasnosti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., da kao član društva VG Goričanka d.o.o. izda jamstvo kao jamac-platac u svrhu osiguranja otplate po Ugovoru o dugoročnom kreditu, kojeg t.d. VG Goričanka d.o.o., Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, OIB: 33198073090 namjerava sklopiti sa OTP banka Hrvatska d.d., Ulica Domovinskog rata 3, Zadar, OIB: 52508873833, u vrijednosti od 30.000.000,00 kuna – DANA SUGLASNOST
/ izvjestitelj: direktor /
3. Pitanja i prijedlozi.

11. sjednica Skupštine Društva – 26.09.2016.

vrijeme početka: u 11:30 sati
mjesto održavanja: zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma – UTVRĐENO
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Prijedlog odluke o opozivu člana uprave društva – NIJE DONESEN PRIJEDLOG ODLUKE O OPOZIVU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA, DONOSI SE NOVA ODLUKA KOJOM SE ODGAĐA DANAŠNJA IZVANREDNA SKUPŠTINA,
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
3. Donošenje Odluke o opozivu člana uprave društva – NIJE DONESENA ODLUKA O OPOZIVU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
4. Prijedlog Odluke o imenovanju člana uprave društva – NIJE DONESEN PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana uprave društva – NIJE DONESENA ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
6. Razno

10. sjednica Skupštine Društva – 16.06.2016.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2015. godinu – UTVRĐENO
/ izvjestitelj: direktor /
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
4. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2015. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – UTVRĐENA
/ izvjestitelj: direktor /
5. Raspored ostvarene dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2015. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
6. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2016. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: direktor /
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2015. godini – DANA RAZRJEŠNICA
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2015. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
9. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2016. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
10. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2016. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: direktor /
11. Izvješće Uprave trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. o sljedećim točkama:
– Prijedlog za mirno rješenje sporova koji se vode kod Trgovačkog suda u Zagrebu između
t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i t.d. Zagrebački holding d.o.o.,
– Aktivnosti na pripremi za apliciranje EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture
aglomeracija Velika Gorica“,
– Informacija o sklopljenom Sporazumu o korištenju vodocrpilišta Kosnica između
t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.;
– Informacija o ugovorenim priključcima,
– Informacija o rezultatima akcije legalizacije neovlaštenih (ilegalnih) korisnika
od 01.08.2014. do 29.02.2016. godine – PRIHVAĆENO I PRIMLJENO NA ZNANJE
/ izvjestitelj: direktor /
12. Pitanja i prijedlozi.

9. sjednica Skupštine Društva – 28.12.2015.

vrijeme početka: u 09:00 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o./
2. Donošenje Odluke o opozivu člana Uprave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. Drašković Tatjane – ODOBRENO
/Izvjestitelj: Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o./
3. Pitanja i prijedlozi.

8. sjednica Skupštine Društva – 01.12.2015.

vrijeme početka: u 09:30 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2015. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Pitanja i prijedlozi.

7. sjednica Skupštine Društva – 29.04.2015.

vrijeme početka: u 10,00 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Izvješće revizijske kuće REVIPOR d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2014. godinu – UTVRĐENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2014. godini – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
4. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2014. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – UTVRĐENA
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Raspored ostvarene dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2014. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – ODOBRENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
7. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – ODOBRENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
8. Donošenje Odluke kojom se gospodin Dražen Barišić, koji predstavlja Skupštinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., ovlašćuje da pristupi kod javnog bilježnika i potpiše novi potpuni tekst Izjave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u kojoj će biti sadržana Odluka o povećanju temeljnog kapitala t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. usvojena temeljem Zapisnika, kao i Izjavu o preuzimanju novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 850.000,00 kn te sve ostale dokumente potrebne za provedbu izmjene u registru Trgovačkog suda – OVLAŠTEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
9. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2015. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
10. Odluka o postupanju sa godišnjom dobiti iz 2014. godine i zadržane dobiti iz ranijih godina – UTVRĐENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
11. Odluka o davanju suglasnosti za povećanje poslovnog udjela t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u t.d. VG GORIČANKA d.o.o. te za pristupanje sklapanju izmijenjenog Društvenog ugovora t.d. VG GORIČANKA d.o.o. – DANA SUGLASNOST
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
12. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2014. godini – DANA RAZRJEŠNICA
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
13. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2014. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
14. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2015. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
15. Pitanja i prijedlozi.

6. sjednica Skupštine Društva – 10.03.2015.

vrijeme početka: u 10,00 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2015. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Pitanja i prijedlozi.

5. sjednica Skupštine Društva – 16.07.2014.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2014. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Pitanja i prijedlozi.

4. sjednica Skupštine Društva – 30.06.2014.

vrijeme početka: u 08,00 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
2. Izvješće revizijske kuće Revipor o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2013. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: ovlašteni revizor /
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora /
4. Godišnje izvješće o poslovanju za poslovnu 2013. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Raspored ostvarene dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2013. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
6. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2014. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2013. godini – DANA RAZRJEŠNICA
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2013. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
9. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2014. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
10. Pitanja i prijedlozi.

3. sjednica Skupštine Društva – 21.03.2014.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za 2014. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
2. Pitanja i prijedlozi.

2. sjednica Skupštine Društva – 12.12.2013.

vrijeme početka: u 14,00 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o brisanju i upisivanju djelatnosti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
2. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
3. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje gospodin Dražen Barišić, koji čini Skupštinu trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o., da pristupi kod javnog bilježnika i potpiše novi pročišćeni tekst Izjave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u kojoj će biti sadržana Odluka o brisanju i upisivanju djelatnosti društva VG Vodoopskrba d.o.o., kao i Odluke o izmjeni Izjave društva s ograničenom odgovornošću VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Pitanja i prijedlozi.

1. sjednica Skupštine Društva – 28.06.2013.

vrijeme početka: u 10,25 sati
mjesto održavanja: ured gradonačelnika, zgrada Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

DNEVNI RED

1. Izvješće revizijske kuće Revipor o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2012. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2012. godini – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: zamjenik predsjednika Nadzornog odbora /
3. Godišnje izvješće o poslovanju za poslovnu 2012. godinu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
4. Raspored ostvarene dobiti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2012. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
5. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
6. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
7. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Predsjednik Skupštine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. da pristupi kod javnog bilježnika i potpiše novi potpuni tekst Izjave t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u kojoj će biti sadržana Odluka o povećanju temeljnog kapitala t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. usvojena temeljem ovog Zapisnika, kao i Izjavu o preuzimanju novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 2.596.000,00 kn -PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
8. Plan poslovanja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. za poslovnu 2013. godinu – PRIHVAĆEN
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
9. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2012. godini – DANA RAZRJEŠNICA
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
10. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u poslovnoj 2012. godini – DANE RAZRJEŠNICE
/ izvjestitelj: gradonačelnik Barišić Dražen – Skupština t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. /
11. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje usluge revizije za 2013. godinu – PRIHVAĆENO
/ izvjestitelj: predsjednik Uprave /
12. Pitanja i prijedlozi.