You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Potrošači

Kategorije potrošača i broj očitanja vodomjera

Obračuni potrošnje vode vrše se po sljedećim kategorijama:

Fizičke osobe (Velika Gorica i okolna mjesta)

Stambene zgrade

Obiteljske kuće

Fizičke osobe (Općine Kravarsko, Pokupsko, Orle)

Pravne osobe
Očitanja se vrše sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 4/14.).