You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Cjenici i način obračuna vodnih usluga

Potrošnja vode obračunava se i naplaćuje prema utvrđenom stanju na vodomjeru i važećem cjeniku, a sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 4/2014.).

Ako potrošač ne omogući očitanje vodomjera isporučitelju vodnih usluga ili ako isporučitelj vodnih usluga iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene vodne usluge, količina vode za obračun utvrditi će se procjenom isporučitelje vodnih usluga na osnovi prosječne potrošnje potrošača u posljednjih 12 mjeseci.

Kompletan cjenik za područje grada Velika Gorica i okolnih općina možete preuzeti klikom na donji link:

 

Cjenik usluga 2024 – sa primjenom od 01.12.2024. godine (PDF dokument)

Cjenik vodnih usluga 2024 - sa primjenom 01.01.2024. godine (PDF dokument)

Odluka o naknadi za razvoj od 2024. do 2027. godine - objavljeno 28.12.2023. godine (PDF dokument)

Cjenik vodnih usluga - sa primjenom 01.01.2023. godine (PDF dokument)

Odluka o naknadi za razvoj - objavljeno 02.01.2023. godine (PDF dokument)

Cjenik ostalih usluga – sa primjenom od 01.01.2023. godine (PDF dokument)

Odluka o cijeni vodnih usluga sa primjenom od 01.01.2022. godine (PDF dokument)

Cjenik vodnih usluga – u primjeni od 01.01.2019. godine

Cjenik usluga – sa primjenom od 01.12.2017. godine (PDF dokument)

Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine (PDF)

Cjenik usluge opskrbe vodom za piće putem autocisterne – 2016. godine

Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine (PDF dokument)

Odluka o izmjeni odluke o cijeni vodnih usluga (PDF dokument)

Odluka o izmjeni odluke o cijeni vodnih usluga– (PDF dokument)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga – objavljena 21.05.2012. godine (PDF dokument)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga – objavljena 20.10.2011. godine (PDF dokument)

Odluka o cijeni vodnih usluga – objavljena 20.05.2011. godine (PDF dokument)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Grad Velika Gorica (PDF dokument)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Kravarsko (PDF dokument)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Orle (PDF dokument)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Pokupsko (PDF dokument)