You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kako do priključka

Obavijest o obvezi priključenja na sustav javne vodoopskrbe (PDF)
Obavijest o obvezi priključenja na sustav javne odvodnje (PDF)

Za pokretanje postupka priključenja potrebno je podnijeti Zahtjev za priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu i/ili javnu mrežu odvodnje otpadnih voda.
Navedeno je moguće putem e-mail-a: prikljucci@vgvodoopskrba.hr
ili osobnim dolaskom u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45,  1. kat, soba 101, radnim danom od 07:30 do 12:00 sati ili na brojeve telefona 01 6566-763 i 01 6566-764.
Za podnošenje Zahtjeva za priključenje potrebna je sljedeća dokumentacija:
• kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci)
• izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci)
• akt na osnovu kojeg je dozvoljena gradnja (građevinska dozvola ili uvjerenje katastra da je objekt izgrađen prije 1968. godine ili rješenje o izvedenom stanju),
– izlazak na teren radi izrade troškovnika i skice priključka plaća se po podnesenom Zahtjevu (za obiteljsku kuću do 400 m2 - 27,92 EUR + PDV, za objekte veće od 400 m2 - 42,13 EUR + PDV).
Napominjemo kako odobravamo obročno plaćanje priključka na vodne građevine do 10 mjesečnih obroka bez kamata.

Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine (PDF)
Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine – 2013. (PDF)