You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje ili kojima raspolaže VG Vodoopskrba d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13. i 85/15.) – dalje u tekstu: Zakon. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu ‘Informacija’ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VG Vodoopskrbi d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
– putem pošte na adresu VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica;
– na broj telefaksa: 01/ 6566-810,
– elektroničkom poštom na: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr ili,
– donijeti osobno u pisarnicu VG Vodoopskrbe d.o.o. radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni materijalni trošak nastao pružanjem i dostavom informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 25/13.).
Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na telefon 01/6566-797.

Dokumenti:

Godišnje izvješće - 2023.
Godišnje izvješće - 2022.
Godišnje izvješće – 2021.
– Godišnje izvješće – 2020.
– Godišnje izvješće – 2019.
– Godišnje izvješće – 2018.
– Godišnje izvješće – 2017.
– Godišnje izvješće – 2017.
– Godišnje izvješće – 2016.
– Godišnje izvješće – 2016.
– Godišnje izvješće – 2015.
– Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
– Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
– Odluka o imenovanju službenika za informiranje