You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prigovori i reklamacije

Prigovori i reklamacije

Ukoliko imate prigovor na pruženu vodnu uslugu ili na naše poslovanje s Vama obratite nam se kako bismo bili u mogućnosti pravovremeno reagirati i sanirati sve nastale poteškoće.

Svoj prigovor možete podnijeti pisanim putem:

  • osobno, u poslovnim prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. na adresi Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 u Velikoj Gorici, I kat, soba 109, od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 15:30 sati
  • na adresu elektroničke pošte: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr (osim pisanog prigovora na račun koji se podnosi na adresu elektroničke pošte: prodaja@vgvodoopskrba.hr)
  • na poštansku adresu: VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10 410 Velika Gorica

Pisani prigovor na izdani račun može se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od njegova izdavanja.

Društvo je dužno odgovoriti pisanim putem na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka istog.

Napomena: Ukoliko podnosite pisani prigovor ili reklamaciju na račun, prigovor ili reklamacija ne odgađa plaćanje nespornog iznosa računa do datuma njegova dospijeća (navedenog na računu).

U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorom na podneseni prigovor ili Vam po isteku zakonskog roka za dostavu odgovora nije dostavljen odgovor na pisani prigovor, možete podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o., kao drugostupanjskom tijelu, na jedan od ponuđenih načina:

  • osobno, u poslovnim prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. na adresi Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 u Velikoj Gorici, I kat, soba 109
  • na adresu elektroničke pošte: povjerenstvo.za.reklamacije.potrosaca@vgvodoopskrba.hr 
  • na poštansku adresu: VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10 410 Velika Gorica

Povjerenstvo je dužno odgovoriti pisanim putem na reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka iste.

U vezi s prigovorom, odnosno reklamacijom koja se odnosi na vodne usluge, korisnik vodne usluge može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak (tek nakon što je iscrpio postupke podnošenja pisanog prigovora i reklamacije) ili postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga te posebnim zakonom koji se primjenjuje na pružatelja javnih usluga.