You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Promjena korisnika vodnih usluga

Promjena korisnika vodnih usluga

Na temelju Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19):

 

Korisnik vodnih usluga odnosno potrošač i obveznik plaćanja vodnih usluga je vlasnik nekretnine te, samo ukoliko vlasnika nije moguće utvrditi, posjednik nekretnine.

 

Ukoliko dođe do promjene korisnika vodnih usluga (promjena prava vlasništva nekretnine) prethodni korisnik vodne usluge dužan je roku do 15 dana od dana promjene korisnika, prijaviti promjenu isporučitelju vodnih usluga. U istom roku promjenu korisnika može prijaviti i novi korisnik vodne usluge, a dužan je istu prijaviti u roku od idućih 15 dana, ako promjenu korisnika nije prijavio prethodni korisnik.

 

Promjena korisnika vodnih usluga prijavljuje se na način da se:

  • dostavi popunjeni i potpisani zahtjev za promjenu korisnika, uz kopiju važeće dokumentacije (vjerodostojnog dokaza) navedene u obrascu Zahtjeva,
  • dostavi broj vodomjera s očitanim stanjem tog vodomjera.

 

Promjena korisnika vodnih usluga prijavljuje se:

  • osobno na adresi sjedišta t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 u Velikoj Gorici, Služba prodaje, I. kat, soba br. 119, od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 15:30 sati
  • poštom na adresu: VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica
  • na adresu elektronske pošte: prodaja@vgvodoopskrba.hr

 

Prethodni i novi korisnik solidarno odgovaraju za plaćanje vodnih usluga u razdoblju od promjene korisnika do prijave promjene korisnika isporučitelju vodnih usluga.

 

U slučaju smrti prijašnjeg korisnika vodnih usluga, promjenu korisnika isporučitelju vodnih usluga dužni su prijaviti njegovi nasljednici.

Napomena: Promjena broja članova kod pojedinog korisnika, za razdoblje kraće od mjesec dana, ne uvažava se.