You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Savjetovanja s javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13. i 85/15.) je, između ostalog, određena obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta, čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki opći akt ili dokument o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavit će se javni poziv u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem općeg akta ili dokumenta, uz obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću.

Svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na konkretan nacrt općeg akta ili dokumenta, za koje je savjetovanje s javnošću otvoreno, možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta odnosno dokumenta.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

NAKNADA ZA RAZVOJ 2024. godina – objavljeno 17.11.2023. godine
Javni poziv - Odluka o naknadi za razvoj
Nacrt Odluke o naknadi za razvoj
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o naknadi za razvoj

NAKNADA ZA RAZVOJ - 2022. godina
Javni poziv – Odluka o naknadi za razvoj
Nacrt Odluke o naknadi za razvoj
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o naknadi za razvoj

VODNO REDARSTVO - 2023. godina - objavljeno 05.12.2022.godine
Javni poziv - Odluka o vodnom redarstvu
Nacrt Odluke o vodnom redarstvu
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o vodnom redarstvu
Odluka o vodnom redarstvu

NAKNADA ZA RAZVOJ - 2023. godina - objavljeno 21.11.2022. godine
Javni poziv - Odluka o naknadi za razvoj
Nacrt Odluke o naknadi za razvoj
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o naknadi za razvoj